Confirm
ท่านต้องการลบรายการนี้ออกจากระบบใช่หรือไม่?

Explanation
Confirm
Purchase of Tickets
ประเภทบุคคลทั่วไป
500.00
Detail
Check out
Selected List
ประเภทบุคคลทั่วไป
1
500.00 Baht
Discount code
-
Discount
0.00 Baht
Total
500.00 Baht
Clear Order
Selected List
ประเภทบุคคลทั่วไป
1
500.00 Baht
Change
Discount
0.00 Baht
Order total
500.00
Edit
ช่องทางการชำระเงิน
QR CODE นี้สามารถอยู่ได้ภายใน 24 ชม.
Download ticket